Sild

Clupea harengus — Herring Hareng Hering

Fisken/fisket:

I Nordsjøen og i Skagerrak finnes egne bestander av sild som også gir grunnlag for et viktig fiske. Den norske vårgytende silda har sitt hovedvekstområde i Nord-Norge og Barentshavet. Silda gyter langs hele norskekysten.

Den såkalte atlanto-skandiske silda består av tre ulike stammer:

  • norsk vårgytende sild
  • islandsk vårgytende sild
  • islandsk sommergytende sild.

Næringsinnhold:

Sild er en ypperlig kilde til vitaminene A, D og B12. Den er også rik på omega-3 fettsyrer. Mengden vil avhenge av fettinnholdet, noe som kan variere betydelig.


Hopens anvendelse av sild:

Volumproduksjonen i dag er krydrede og eddikmarinerte biter som tilbys i en rekke produktvarianter i henhold til kundens krav og spesifikasjoner. Videre forskjellige filetprodukter i marinert eller frossen utgave.

 
Sildetype Antall pr. kilo Fiskes i tidsrommet
Vintersild: 2 - 6 stk. januar - mars
Feitsild: 3 - 6 stk. juli - desember
Fjordsild: 3 - 20 stk. august - april
Nordsjøsild: 3 - 7 stk. januar - mars

Firma Informasjon

Hopen Fisk AS
Hopsveien 42
NO-8310 Kabelvåg
Tlf.: 76067440
E post: [email protected]
Org.nr./VAT: 992 854 456
Ansatte: Link til Kontaktinformasjon

Besøk oss på Facebook!

Åpenhetsloven

Se vår Brosjyre

Vår BrosjyreTrykk på bildet for å se på vår brosjyre.